شما به فراهم كننده سرويس 24 ساعته بروك اعتماد كرديد!

تـــــکـــــنـــــولـــــوژی و
نـــــوآوری

فلسفه

مــا ســاخــتــ مــارکـــ هــا، کــمــپــیــن هــای کــســبـــ و کــار را طــراحــی مــی کــنــیــم.

بروک یک تم وردپرس چــنــد مــنــظــوره برای کسب و کارهای بزرگ و کوچک است. از طراحی اصلی، ویژگی های کاربردی و طرح بندی پاسخگو لذت ببرید. از زمان تأسیس آن در سال 2000، بروک خلاق شده است در مدیریت و اجرای پروژه تمرکز از طریق همکاری.
iphone-02

فــهــرســت ویــژگــی هــا

بــازاریــابــی دیــجــیــتــال

ما بازاریابی محصولات و خدمات را با استفاده از آخرین فن آوری های دیجیتال در بازار انجام می دهیم.

طــراحــی یــو آی

ما پروژه های UI / UX موفقیت آمیزی را برای مشتریان جهانی و محلی انجام داده ایم.

بــازاریــابــی ســئــو

رویکرد SEO ما این است که بر روی افزایش رو به رشد نام تــجــاری در نتایج موتور جستجوی آلی تمرکز کنیم.

اســتــفــاده از مــنــابــع

ما در انتقال دانش و فن آوری برای ترویج استفاده از منابع شرکت می کنیم.

مــا هــمــیــشــه آمــاده آزمــایــش هــســتــیــم!

ایــده هــای تــازه

از زمان تأسیس آن در سال 2000، بروک خلاق شده است با تمرکز بر مدیریت و اجرای پروژه از طریق همکاری جهانی است.

طــرح هــای بــیــنــظــیــر

در مجموع، بروک خلاق بیش از 2000 پروژه های اصلی مربوط به صنایع طراحی و محوطه سازی ساخت در سراسر جهان ایجاد کرده است.
یــو آی / یــو ایــکــس 85%
ایــده هــا 70%
بــازار یــابــی 90%

مــا بــا بــرنــدهــای بــزرگـــ هــمــکــاری مــی کــنــیــم، مــا دوســت داریــم کــاری بــزرگـــ را بــا شــمــا بــســازیــم.

مــشــاهــده اســتــودیــوی مــا

آذربایجان شرقی، تبریز، چهارراه منصور، برج ابریشم، طبقه 9 واحد 1

ارســال پــیــام

زمینه‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید. بقیه مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • تصویر
 • شناسۀ محصول
 • امتیاز
 • قيمت
 • موجودی
 • دسترسی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیح
 • محتوا
 • وزن
 • اندازه
 • اطلاعات اضافی
برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
مقایسه